Volcz Birtok Ajka

Általános, Szolgáltatási szerződés quad

Általános, Szolgáltatási szerződés quad

ÁLTALÁNOS, SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ATV (QUAD) tereptúrára. 

Amely létrejött egyrészről:  

MINDENKORI MEGRENDELŐ:………………………………………………………………………………….

Cégadatok és Kapcsolattartók a megrendelés folyamán egyeztetve. 

Továbbiakban, mint Megrendelő 
–Másrészről: Volcz Birtok Kft. 
Székhely: 8400 Ajka Ifjúság u. 1.2.1.3
Telephely, túra helyszín: Volcz Birtok 8400 Ajka Bajcsy Zsilinszky u 
Hrsz: 0250/17Tel: +36 70 409 5320        
E Mail cím: volczquad@gamil.com
Cégjegyzékszám: 19-09519789Adószám: 26311829-2-19

Képviselő: ügyvezető igazgató–          

Továbbiakban, mint Szolgáltató–          
a továbbiakban együtt, mint „Felek” között az alulírott helyen és napon, a következő feltételek szerint:

A szerződés tárgya:  tereptúra ATV  (quados) program lebonyolítása. 
Megrendelő megbízza Szolgáltatót, előre egyeztetett időpontokban, ATV (quados) programok szervezésével jelen szerződés 2-es pontjában foglaltak alapján.Szolgáltató a fenti megbízást jelen szerződés feltételei szerint elvállalja.
A Szolgáltató által biztosított szolgáltatások részletezése: 
–          a szolgáltatás helyszíne: emailben előre egyeztetett helyszín.
–          a szolgáltatás megrendelése: írásban az volczquad@gmail.com , a  címen, vagy telefonon a +36 70 409 5320 , és a+36 30 9494 003 számon történhet.
Visszaigazolása és előleg megfizetése után tekinthető véglegesnek.
–          a Szolgáltató a program időtartamára a lebonyolításhoz szükséges eszközöket, meghatározott számú quadot, valamint minden programra felvezetőt és megfelelő számú személyzetet biztosít, akik a program teljes időtartama alatt a csoporttal tartózkodnak. 

Továbbá Szolgáltató a ATV (quados) programban résztvevőknek védősisakot, védőszemüveget és igény szerint esővédő ruhát bocsát rendelkezésre. 

A Szolgáltató a megrendelt programot az előre meghatározott időpontban Megrendelő ügyfele részére, más programoktól elkülönítve biztosítja. (Kivételt képez ez alól, ha a Felek erről másként egyeznek meg!) Szolgáltató az eligazításhoz, előkészületekhez a kiindulási helyszínt biztosítja. 

A rendezvény helyszínét, annak költségvonzatát a Felek a megrendeléssel egyidejűleg tisztázzák. 

A szolgáltató a program kezdete előtt a használati szabályok és biztonsági előírások ismertetése mellett, a járműveket is részletesen bemutatja. 

Minden résztvevőt tájékoztat az eszközök rendeltetésszerű használatáról, és azok be nem tartása esetén a lehetséges következményekről. 

Minden résztvevő teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik az igénybe vett eszközök használatakor! 

A keletkezett kár, sérülés a járművön azonnali megtérítendő a helyszínen. 

Eltitkolt sérülés, kár a járművön Megrendelő tudomásul veszi, hogy csak olyan vendég vehet részt a programon, aki a szolgáltató felelősségvállalási nyilatkozatát a program kezdete előtt tudomásul vette és kézjegyével ellátta, aláírta. 

A vezetőnek, akik a teljes időtartam alatt a programon tartózkodik, mindenkor jogában áll a ATV (quadozást) leállítani, amennyiben a járművet vezető személyek vagy a járművön tartózkodó utasok nem tartják be az előzetesen megismert és aláírt felelősségvállalási nyilatkozatot. 

A Szolgáltatót nem terheli anyagi felelősség a fenti okok miatt nem teljesített programokért. 

A szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenység, az attól elvárható és megfelelő óvintézkedések és biztonsági előírások meghozatala és betartatása mellett zajlik. 

A szolgáltatási díj fizetésének ütemezése: Szolgáltató jogosult a programok megrendelésével egyidejűleg a kiajánlott szolgáltatási díj 30%-ról díjbekérőt kiállítani, vagy azt előlegként kiszámlázni! Amennyiben az előleg a megadott határidőn (3 munkanap) belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek tekintheti. Szolgáltató a rendezvény után, teljesítési igazolást állít ki, melyet leigazolta a Megrendelő képviselőjével. Szolgáltató végszámlát állít ki a Megrendelő felé, amely a helyszínen kifizetésre kerül készpénzben, bankkártyával. A szolgáltató kedvezményeket adhat a Megrendelő részére. Amennyiben Szolgáltató részéről díjbekérő kerül kiállításra, úgy az utalást követően Szolgáltató köteles 5 munkanapon belül számlát kiállítani, és azt Megrendelő részére eljuttatni!

A szolgáltatás módosítása, programok lemondása: Szolgáltató időjárási viszonyoktól függetlenül megtartja a megállapodásban szereplő rendezvényt. Megrendelő által megrendelt programok lemondása esetén a következő irányelvek szerint kell eljárni, amennyiben a Felek erről másképpen nem állapodnak meg: A megrendelt programok lemondását csak írásban, a volczquad@gmail.com címen és egyidejűleg telefonon, a +36 70 409 5320  telefonszámon lehet megtenni. Amennyiben a megrendelt programon a Megrendelő ügyfele, a megbeszélt időpontban egyáltalán nem, vagy csak kisebb létszámban jelenik meg, a  Szolgáltató jogosult a teljes vállalási ár Megrendelő felé történő számlázására. Amennyiben a Megrendelő ügyfele az előre lekötött programon a megbeszélt időponttól eltérő időpontban jelenik meg, úgy a Szolgáltató jogosult egyéb foglalásaihoz igazítva a program időtartamát csökkenteni, vagy kezdési időpontját változtatni!           
Mindkét esetben a Megrendelő a teljes szolgáltatási díj kifizetésére köteles! A programkezdet időpontjától számított, 48 órán belüli lemondás esetén a Szolgáltató jogosult a teljes vállalási árat a Megrendelő felé történő kiszámlázására. A programkezdet időpontjától számított, 48 órán túli, de 10 naptári napon belüli lemondás esetén a Szolgáltató jogosult a vállalási ár 50%-nak Megrendelő felé történő számlázására. A programkezdet időpontjától számított, 10 naptári napon túl történő lemondás esetén Szolgáltató jogosult a vállalási ár 30%-nak Megrendelő felé történő számlázására. Ebben az esetben az előzetesen fizetett előlegből kell fedezni a Megrendelő által fizetendő költséget.Szolgáltató:                                                                  Megrendelő ( elolvastam és tudomásul veszem):