Volcz Birtok Ajka

Általános, Szolgáltatási szerződés quad

Általános, Szolgáltatási szerződés quad

Amely létrejött egyrészről:  MINDENKORI MEGRENDELŐ

Cégadatok és Kapcsolattartók a megrendelés folyamán egyeztetve.

Továbbiakban, mint Megrendelő –

Másrészről: Volcz Birtok Kft.

Székhely: 8400 Ajka Ifjúság u. 1.2.1.3

Telephely, túra helszín: Volcz Birtok 8400 Ajka Bajcsy Zsilinszky u Hrsz: 0250/17

tel: +36 70 409 5320  Email cím: volczquad@gamil.com

Cégjegyzékszám: 19-09519789

Adószám: 26311829-2-19

Képviselő: ügyvezető igazgató

–          Továbbiakban, mint Szolgáltató

–          a továbbiakban együtt, mint „Felek”között az alulírott helyen és napon,

 a következő feltételek szerint:

 1. A szerződés tárgya:  túra quados program lebonyolítása.

 

Megrendelő megbízza Szolgáltatót, előre egyeztetett időpontokban,

qudos programok szervezésével jelen szerződés 2-es pontjában foglaltak alapján.

Szolgáltató a fenti megbízást jelen szerződés feltételei szerint elvállalja.

 1. A Szolgáltató által biztosított szolgáltatások részletezése:

 

–          a szolgáltatás helyszíne: emailben előre egyeztetett helyszín.

–          a szolgáltatás megrendelése: írásban az volczquad@gmail.com , a  címen, vagy telefonon a +36 70 409 5320 , és a

+36 30 9494 003 számon történhet.

Visszaigazolása és előleg megfizetése után tekinthető véglegesnek.

–          a Szolgáltató a program időtartamára a lebonyolításhoz szükséges eszközöket, meghatározott számú quadot, valamint minden programra felvezetőt és megfelelő számú személyzetet biztosít, akik a program teljes időtartama alatt a csoporttal tartózkodnak.

Továbbá Szolgáltató a quados programban résztvevőknek védősisakot, védőszemüveget és igény szerint esővédő ruhát bocsát rendelkezésre.

A Szolgáltató a megrendelt programot az előre meghatározott időpontban Megrendelő ügyfele részére, más programoktól elkülönítve biztosítja. (Kivételt képez ez alól, ha a Felek erről másként egyeznek meg!) Szolgáltató az eligazításhoz, előkészületekhez a kiindulási helyszínt biztosítja. A rendezvény helyszínét, annak költségvonzatát a Felek a megrendeléssel egyidejűleg tisztázzák.

A szolgáltató a program kezdete előtt a használati szabályok és biztonsági előírások ismertetése mellett, a járműveket is részletesen bemutatja.

Minden résztvevőt tájékoztat az eszközök rendeltetésszerű használatáról, és azok be nem tartása esetén a lehetséges következményekről.

Minden résztvevő teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik az igénybe vett eszközök használatakor! A keletkezett kár, sérülés a járművön azonnali megtérítendő a helyszínen. Eltitkolt sérülés, kár a járművön 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy csak olyan vendég vehet részt a programon, aki a szolgáltató felelősségvállalási nyilatkozatát a program kezdete előtt tudomásul vette és kézjegyével ellátta, aláírta.

A vezetőnek, akik a teljes időtartam alatt a programon tartózkodik, mindenkor jogában áll a quadozást leállítani, amennyiben a járművet vezető személyek vagy a járművön tartózkodó utasok nem tartják be az előzetesen megismert és aláírt felelősségvállalási nyilatkozatot.

A Szolgáltatót nem terheli anyagi felelősség a fenti okok miatt nem teljesített programokért.

A szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenység, az attól elvárható és megfelelő óvintézkedések és biztonsági előírások meghozatala és betarttatása mellett zajlik.

 1. A szolgáltatási díj fizetésének ütemezése:

Szolgáltató jogosult a programok megrendelésével egyidejűleg a kiajánlott szolgáltatási díj 30%-áról díjbekérőt kiállítani, vagy azt előlegként kiszámlázni!

Amennyiben az előleg a megadott határidőn (3 munkanap) belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek tekintheti.

Szolgáltató a rendezvény után, teljesítési igazolást állít ki, melyet leigazoltat a Megrendelő képviselőjével.

Szolgáltató végszámlát állít ki a Megrendelő felé, amely a helyszínen kifizetésre kerül készpénzben, bankkártyával.

A szolgáltató kedvezményeket adhat a Megrendelő részére.

Amennyiben Szolgáltató részéről díjbekérő kerül kiállításra, úgy az utalást követően Szolgáltató köteles 5 munkanapon belül számlát kiállítani, és azt Megrendelő részére eljuttatni!

 1. A szolgáltatás módosítása, programok lemondása:

 

Szolgáltató időjárási viszonyoktól függetlenül megtartja a megállapodásban szereplő rendezvényt.

Megrendelő által megrendelt programok lemondása esetén a következő irányelvek szerint kell eljárni, amennyiben a Felek erről másképpen nem állapodnak meg:

 • A megrendelt programok lemondását csak írásban, a volczquad@gmail.com címen és egyidejűleg telefonon, a +36 70 409 5320  telefonszámon lehet megtenni.
 • Amennyiben a megrendelt programon a Megrendelő ügyfele, a megbeszélt időpontban egyáltalán nem, vagy csak kisebb létszámban jelenik meg,,a  Szolgáltató jogosult a teljes vállalási ár Megrendelő felé történő számlázására.
 • Amennyiben a Megrendelő ügyfele az előre lekötött programon a megbeszélt időponttól eltérő időpontban jelenik meg, úgy a Szolgáltató jogosult egyéb foglalásaihoz igazítva a program időtartamát csökkenteni, vagy kezdési időpontját változtatni!           
 • Mindkét esetben a Megrendelő a teljes szolgáltatási díj kifizetésére köteles!
 • A programkezdet időpontjától számított, 48 órán belüli lemondás esetén a Szolgáltató jogosult a teljes vállalási árat a Megrendelő felé történő kiszámlázására.
 • A programkezdet időpontjától számított, 48 órán túli, de 10 naptári napon belüli lemondás esetén a Szolgáltató jogosult a vállalási ár 50%-ának Megrendelő felé történő számlázására.
 • A programkezdet időpontjától számított, 10 naptári napon túl történő lemondás esetén Szolgáltató jogosult a vállalási ár 30%-ának Megrendelő felé történő számlázására. Ebben az esetben az előzetesen fizetett előlegből kell fedezni a Megrendelő által fizetendő költséget.